Forhåndsvisning

Kontaktinformasjon

Kontaktperson

Kostnader

Statped tar betalt for enkelte tjenester. I svarbrev om innvilget tjeneste vil det være informasjon om hva som er den totale kostnaden for tjenesten. Faktura sendes etter at tjenesten er gjennomført. Gjeldende satser og nærmere informasjon finner du på våre nettsider.

Vedlegg

Legg eventuelt ved dokumentasjon som er relevant for behovet.
NB! Ikke legg ved dokumentasjon som har sensitivt innhold.

Last opp vedlegg