Forhåndsvisning

Kontaktinformasjon

Vennligst skriv hele navn. Ikke forkortelser.

Kontaktperson

Kostnader

Statped tar betalt for tjenester som ytes til UH-sektor. Faktura sendes etter at tjenesten er gjennomført. Gjeldende satser finner du på våre nettsider. Den som ber om tjeneste fra Statped må ha fullmakt til å sende inn skjema.

Vi har behov for følgende tjenester fra Statped

Legg til forelesning(er)

Vedlegg

Legg eventuelt ved dokumentasjon som er relevant for behovet.
NB! Ikke legg ved dokumentasjon som har sensitivt innhold.

Last opp vedlegg